Font Download
Main Menu
Home
Ministry of Religious Affairs
Department of Religious Affairs
Department for the Promotion And Propagation of Sasana
International Theravada Buddhist Missionary University
The World Buddhist Summit
Research Library
News
Articles
စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ
တရားတော်များ
ဓမ္မစာစုများ (Quotes)
စာပုံနှိပ်တိုက်


ဘုရားရှင်၏သြဝါဒ

မကောင်းမှုမှန်သမျှ မပြုလုပ်ခြင်း
ကောင်းမှုမှန်သမျှ ပြည့်စုံစေခြင်း
မိမိစိတ်ကို ဖြူစင်စေခြင်း

ဤတရားသုံးပါးသည် ခပ်သိမ်းသော ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမ သြဝါဒပေတည်း။

 
Back 09, Thursday - August 2018
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးလူတွေ့အောင်မြင်သူစာရင်းနှင့် သတင်းပို့ရမည့်နေ့ရက်ကြေညာခြင်း (၁၃၈၀ ပြည့်နှစ် ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်) (၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်)

         သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့နှင့် ၁-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယဦးစီးမှူး လစာနှုန်း ကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်-

          (ဒု- ၉၊ ဒု- ၁၁၊ ဒု- ၂၂၊ ဒု- ၆၈၊ ဒု- ၉၆၊ ဒု-၁၀၀၊ ဒု-၁၂၃၊ ဒု-၁၄၉၊ ဒု-၁၅၆၊ ဒု-၁၅၉၊ ဒု-၁၆၀၊

ဒု-၁၆၁၊ ဒု-၁၆၂၊ ဒု-၁၆၆၊ ဒု-၁၆၇၊ ဒု-၁၇၁၊ ဒု-၁၇၂၊ ဒု-၁၇၇၊ ဒု-၁၇၈၊ ဒု-၁၇၉၊ ဒု-၁၉၁၊ ဒု-၂၂၄၊

ဒု-၂၂၅၊ ဒု-၂၂၈၊ ဒု-၂၈၉၊ ဒု-၃၂၃၊ ဒု-၃၂၆၊ ဒု-၃၂၇၊ ဒု-၃၄၈၊ ဒု-၃၄၉၊ ဒု- ၃၈၇၊ ဒု- ၃၉၆၊

ဒု-၄၀၆၊ ဒု-၄၁၉၊ ဒု-၄၂၁၊ ဒု-၄၄၉၊ ဒု-၄၅၁၊ ဒု-၄၅၃၊ ဒု-၄၅၇၊ ဒု-၄၆၇)

          အောင်မြင်သူများသည် သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ နေပြည်တော်သို့ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်(အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၀၉ ၃၀ အရောက် သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ရောက်ရှိသတင်းပို့သူများကို ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ချရုံးမိန့်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။

          ဒုတိယဦးစီးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးသူများသည် နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)တွင် ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ် စာတွေ့၊ လက်တွေ့သင်တန်းတက်ရောက်၍ သင်တန်းပြီးပါက တာဝန်ကျခရိုင်/မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန